OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Ewa Hejniak-Misiorek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 lipca 2018 r. o godz. 9:20

 

w sali 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Srokowieckiej wraz z prawem własności budynków/budowli posadowionych na gruncie, dla którego SR w Siemianowicach Śląskich prowadzi KW KA1I/00021042/9. Sprzedaż nie obejmuje wyposażenia stacji redukcyjnej gazu, należącej do dłużnika: Walcownia Rur „Jedność” Sp. z o.o. w likwidacji.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 142,87 zł (w tym VAT 47,87 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 100 095,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 241 01 11

 

Położenie: