OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KMP 28/08 na podstawie art. 953 w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 8:00

 

w sali nr 4 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Słabkowice, gm. Busko Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 744 o powierzchni 0,37 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00040027/4, stanowiącej własność dłużnika: (...).

 

Lp.

Nr działki i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

1.

744 o pow. 0,37 ha stanowi

teren niezabudowany z

nasadzeniami lasu sosna, brzoza. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Dojazd do działki

stanowi boczna droga gruntowa.

11 904,00 zł

7 936,00 zł

1 190,40 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: