OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anny Papież asesor Marcin Pluta zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983, że w dniu

 

25 czerwca 2018 r. o godz. 9:15

 

 w Sądzie Rejonowym w Bochni, sala nr 119 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Chrostowa 55B, gmina Łapanów, opisanej jako lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 63,88 m2, znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy, objętej księgą wieczystą o numerze TR1O/00091448/8 wraz z udziałem wynoszącym 503/10000 części nieruchomości objętej KW TR1O/00091432/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 101 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 466,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 120,00 zł w gotówce lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592, najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 13.06.2018 r. w godz. 9:15-9:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Sądecka 1 A.

 

 

 

Położenie: