OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WA4M/00384441/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Agnieszka Papińska-Dzikowicz (tel. (22) 468 11 97) ogłasza, że dnia

 

27 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 43, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej przy ul. Wolskiej 43 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00384441/3.

Suma oszacowania wynosi 64 143 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi – 48 107 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 414 320,00 zł. Rękojmię należy uiścić na rachunek Kancelarii Komornika 61 1020 1156 0000 7002 0125 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: