OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WA4M/00432558/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Agnieszka Papińska-Dzikowicz (tel. (22) 468 11 97) ogłasza, że dnia

 

27 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr  43, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj.  użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położonej przy ul. Wolskiej 41 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00432558/8.

 

Suma oszacowania wynosi 14 369 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi – 10 776 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 436 930,00 zł. Rękojmię należy uiścić na rachunek Kancelarii Komornika 61 1020 1156 0000 7002 0125 4101  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: