OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak ogłasza, że w dniu

 

20 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie ul. Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji biurowo-produkcyjnej, położona na działce gruntu oznaczonej nr 6/1 i nr 6/2 (AM-10) o łącznej powierzchni 1 054 m2, obręb 0001, Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014307/1.

Suma oszacowania wynosi 1 382 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 921 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 200,00 zł.

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji biurowo-produkcyjnej, położona na działce gruntu oznaczonej nr 7 (AM-10) o powierzchni 1 057 m2, obręb 0001, Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00014308/8.

Suma oszacowania wynosi 1 049 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 699 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 104 910,00 zł.

3. Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej, położona na działce gruntu oznaczonej nr 4/4 (AM-10) o powierzchni 1 748 m2, obręb 0001, Wiązów, ul. 1-go Maja nr 27, gmina Wiązów, powiat strzeliński województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00002693/6.

Suma oszacowania wynosi 444 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 296 266,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 440,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

Bank Zachodni WBK SA 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. 71 393 57 06.

 

Położenie: