OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn - sala 114 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Cieszynie ul. Szarotki 13, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00024473/8 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 349 500, 00 zł.

- cena wywołania wynosi: 262 125,00 zł (3/4 ceny oszacowania)

- wysokość rękojmi wynosi: 34 950,00 zł (1/10 sumy oszacowania)

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 34 950,00 zł. w kasie Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi Sygn. akt Km 19/18.

 

Położenie: