OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali rozpraw nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 4/14, stanowiącego własność dłużników.

 

Dla przedmiotowego lokalu o powierzchni użytkowej 62,02 m2 (2p + k) Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o nr KA1Y/00038082/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81 722,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 54 481,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na jeden dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 172,20 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr 54 1050 1230 1000 0022 6196 2969 (decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem Sygn. akt KM 873/17, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

Położenie: