OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia, że w dniu

 

20 czerwca 2018 r. o godz. 9:30

 

w kancelarii Komornika (u. 3 Maja 31, Żywiec), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: użytkowanie wieczyste działek nr 2400/8 i 2400/13 o łącznej pow. 3 294 m2, położonej w Żywcu przy ul. Stolarskiej 21, posiadającej nr BB1Z/00144279/5 w WKW SR Żywiec.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 181 100,00 zł plus 41 653,00 zł VAT razem: 222 753,00 zł. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT i wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 167 064,75 zł. Rękojmia: 22 275,30 zł – wpłata najpóźniej dzień przed licytacją.

 

Sygn. akt KM 3007/10

Dodatkowe informacje – http://komornik.easyisp.pl

 

Położenie: