OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Sławomir Majcher w sprawie egzekucyjnej KM 873/16 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 8:20

 

w sali nr 4 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wełnin, gm. Solec Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 666/2 o powierzchni 0,9100 ha oraz w miejscowości Żuków, gm. Solec Zdrój, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1148 o powierzchni 1,4693 ha, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00059121/9, stanowiącej własność dłużnika (...).

 

Lp.

Nr działek i jej powierzchnia przeznaczenia

Cena oszacowania

Cena wywoławcza

Wysokość rękojmi

1.

666/2 o pow. 0,9100 ha – działka stanowi teren pastwisk orz gruntów rolnych w klasie PsIV oraz PIVb. Dojazd stanowi boczna droga gruntowa.

13 906,00 zł

9 270,66 zł

1 390,60 zł

2.

1148 o pow. 1,4693 ha – działka stanowi teren pastwisk oraz gruntów rolnych. Na działce znajduje się także rów. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta.

22 452,00 zł

14 968,00 zł

2 245,20 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 370 13 28.

 

Położenie: