OGŁOSZENIE O LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jarosław Buzderewicz (tel. (58) 506 51 11) ogłasza, że dnia

 

28 maja 2018 r. o godz. 09:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy Pl. Konstytucji 5, w sali nr W12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego do dłużnika: (...) położonego: Gdynia, Norwida 4/614, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Cypriana Kamila Norwida w Gdyni (adres spółdzielni: 81-434 Gdynia, ul. Norwida 4), dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00110705/4 (lokal mieszkalny o powierzchni 26,68 m2, lokal znajduje się na 7. kondygnacji, lokal składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i komunikacji, budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal ma 7-11 kondygnacji).

 

Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

DEUTSCHE BANK SA 96 1910 1048 2259 0238 3206 0001

lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii, w Gdyni-Orłowie, przy ul. Przemysława 4.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: