OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99) ogłasza, że dnia

 

19 czerwca 2018 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 84-223 Linia, ul. Sportowa 29,

w skład, której wchodzi działka gruntu nr 248/48 o pow. 681 m2 zabudowana wolnostojącym, budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 215,00 m2 – łącznie z podpiwniczeniem z uwagi na standard tych pomieszczeń oraz działka nr 248/49 o pow. 681 m2 zabudowana wolnostojącym garażem dwustanowiskowym z pomieszczeniem gospodarczym o pow. użyt. 45,40 m2. Obie działki wraz z zabudową stanowią całość gospodarczą;

należącej do dłużnika: (...), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00044488/1, 44489/8.

 

Suma oszacowania wynosi 496 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 372 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49 670,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: