OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi: (...), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

7 czerwca 2018 r. o godz. 8:30

 

w sali nr D-28 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 28 położony na trzecim piętrze w budynku nr 7 przy ul. Rostworowskiego w Krakowie, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 63,57 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00270630/3. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,76 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 356 056,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 267 042,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 30 maja 2018 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Położenie: