OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-141, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 2, położonej w miejscowości Krzeszowice przy ul. Bandurskiego 29, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach, prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00047181/0.

Lokal posiada powierzchnię 51,6 m2 i położony jest na parterze budynku wielorodzinnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy szatnia o pow. 14,49 m2 oraz umywalnia o pow. 15,54 m2 – usytuowane w przyziemiu.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 182 560,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 136.920,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 18 256,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 4 i 11 czerwca 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: