OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

 

 

04 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

 

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

 

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

 

2/3 niewydzielonej części w prawie użytkowania wieczystego (do dnia 24.08.2081 r.) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 189,34 m2 oznaczonej działką nr 3/19, położonej: 65-077 Zielona Góra, ul. Wyczółkowskiego 7, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ZG1E/00039577/3].

 

 

 

Suma oszacowania wynosi 335 333,33 zł.

 

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 555,55 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 533,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

 

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr telefonu (68) 322 18 54.

 

Położenie: