OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00229961/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Z-ca Tomasz Glapiak (tel. (71) 785 40 11, fax (71) 785 40 14) ogłasza, że w dniu

 

5 czerwca 2018 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącą odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu; położonej: 53-020 Wrocław, ul. Krzycka 86H/8, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00229961/5.

Lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalno-usługowym, sześciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Budynek oddany do użytkowania w roku 2007. Wykonany w systemie monolitycznego betonu z elementami budownictwa tradycyjnego. Lokal dwupoziomowy, położony na piątej kondygnacji (poziom niższy), składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., pomieszczenia gospodarczego, przedpokoju i antresoli. Powierzchnia lokalu 128,97 m2. Wyposażenie w media pełne. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 172/10000 w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr WR1K/00142423/8.

Każdoczesny właściciel samodzielnego lokalu numer 8 ma prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 1 w wielostanowiskowym parkingu podziemnym numer 12. Obecny sposób wykorzystania nieruchomości jest zgodny z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania wynosi 522 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 391 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 200,00. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 41056/14”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 28.05.2018 r. w godzinach od 11:00 do 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Tomasz Glapia, ul. Krakowska 52 we

Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Położenie: