OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99)

ogłasza, że: dnia

 

6 czerwca 2018 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w

Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

UDZIAŁU 1750/100000 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

 

·         położonej: 84-104 WŁADYSŁAWOWO, HRYNIEWIECKIEGO 7A,

·         stanowiącej lokal niemieszkalny – hala garażowa - z udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca parkingowego nr 28 z pomieszczeniem gospodarczym, jest to miejsce parkingowe na platformie

·         należącej do dłużnika: (...), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie,

            Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze

            KW GD2W/00040300/9.

 

Suma oszacowania wynosi 26 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 845,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 646,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: