OOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski (tel. (58) 672 14 99)

ogłasza, że: dnia

 

 6 czerwca 2018 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w

Pucku, mającego siedzibę przy ul. 1 Maja 15 w PUCKU, w sali nr 12, odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

·         położonej: 84-240 REDA, OBWODOWA 33A/B/9 KL. B,

· stanowiącej lokal mieszkalny znajdujący s na 4 kondygnacji - ostatniej i sadający s zgodnie z zapisami działu I księgi wieczystej z: dwóch pokoi, pokoju z kuchnią, łazienki i korytarza, o pow. użyt. 63,20 m2

· należącej do dłużnika: (...), dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1W/00079159/0.

 

Suma oszacowania wynosi 270 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 27 080,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zaznacza się, że licytacja może nie odbyć się bez podania przyczyny.

 

Położenie: