Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

20 czerwca 2018 roku godz. 12:30

 

w sali D-142Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Brzoskwinia, gmina Zabierzów, składającej się z działki nr 551/2 o pow. 0,1000 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym nr 223 o ustalonej w trakcie opisu i oszacowania powierzchni 204 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą KR2K/00036644/4. 

 

Sumę oszacowania stanowi kwota 594 392,00 zł

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. kwota 396 262,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w got
ówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w AliorBanku SA (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii). Nieruchomość można oglądać w dniu 11.06.2018 roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wybickiego 1/49a tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: