OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk (tel. (58) 623 38 52) ogłasza, że dnia

 

29 maja 2018 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 229, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Balladyny 8/1, o funkcji mieszkalnej o łącznej powierzchni użytkowej 107,15 m2. N

ieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00006267/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania wynosi 1 023 887,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 682 591,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 102 388,70 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,

a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: