OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 stycznia 2019 roku o godz. 14:30

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako udział 1/2 w nieruchomości  stanowiącej działkę nr 65 o pow. 3,7319 ha, zabudowanej budynkiem biurowym, budynkiem magazynowym, budynkiem magazynowo-produkcyjnym, budynkiem socjalnym, budynkiem magazynowym, budynkiem magazynowym typu gospodarczego. Na nieruchomości znajduje się utwardzenie terenu: nawierzchnia z płyt żelbetowych – ca 1 890 m2, nawierzchnia z betonu wylewanego ca 1 250 m2.  Nieruchomość położona  w miejscowości Nowogard, przy ul. Nadtorowa 15, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017099/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1 548 450,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 032 300,00 zł.

Rękojmia wynosi 154 845,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 25.01.2019 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Położenie: