OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Z-ca Tomasz Glapiak (tel. (71) 785 40 11, fax (71) 785 40 14) ogłasza że w dniu

 

12 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie działki nr 242/79, położonej: ul. Ziemowita 15b Komorowice 55-020 Żórawina, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00210958/5.

Nieruchomość gruntowa zabudowana. Zabudowę stanowi wybudowany w 2007 r. budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z garażem. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej: ściany murowane, dach płaski kryty folią EPDM, strop nad parterem i stropodach żelbetowy. Pow. użytkowa mieszkalna budynku – 142,27 m2, pow. garażu – 18,00 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, gazową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odprowadzenie do sieci wiejskiej). Ogrzewanie budynku indywidualne. Nieruchomość częściowo ogrodzona. Nieużytkowana od około 7 lat. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową, co jest zgodne z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania wynosi 368 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 800,00. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 45347/12”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Na dzień 30.05.2018 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 11:00 do godz. 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Położenie: