Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

19 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

nieruchomości położonej w Rudawie przy ul. Zielonej, gm. Zabierzów, opisanej jako działki nr 401/5 o pow. 0,2378 ha oraz nr 401/9 o pow. 0,0024 ha, objętej księgą wieczystą KR2K/00054738/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach.

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota 300 100,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwota 225 075,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589. Nieruchomość można oglądać 11.06.2018 roku o godzinie 12:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: