OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza że dnia

 

12 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, będącego własnością dłużnika (...), 2-pokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 55,16 m2 (łącznie z piwnicą – 63,65 m2), znajdującego się na parterze dwupiętrowego budynku mieszkalnego, położonego:

 

Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 71/2,

 

w lewobrzeżnej dzielnicy Pogodno, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00109630/1 wraz z udziałem 46/1000 we wspólnej części budynku i w gruncie objętych księgą wieczystą KW 73361 oraz pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 2 o powierzchni 8,49 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 148 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 880,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: