OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

4 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-142, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 31, położonej w Krakowie przy ul. Oboźnej 4, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00443571/5.

Lokal posiada powierzchnię 72,22 m2 i położony jest na VIII piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,4 m2.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 448 388,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336 291,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 44 838,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 21 i 28 maja 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: