OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. (24) 386 23 89) ogłasza, że dnia

 

22 maja 2018 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej należącej do: (...),

położonej: 99-311 Bedlno, Orłów Parcel,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1K/00048250/7 [NKW: LD1K/00048250/7].

 

Suma oszacowania wynosi 11 230,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 422,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Łodzi, ul. Srebrna 32

87 1050 1461 1000 0090 9112 3928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 123,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Przy nabyciu nieruchomości rolnej zastosowanie mają ograniczenia z Art. 2a. 1. i Art. 2b. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: