OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski z siedzibą 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że w sprawach egzekucyjnych KM 1088/06 i KM 975/17 dnia

 

26 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy Pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (...), położonej: 67-410 Sława, Polna 1/7, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00017184/7.

Jest to lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, w wielkości 1243/10000. Lokal zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym wzniesionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 695/7 o powierzchni 0,0787 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta ZG1W/00017176/8. Składa się z 4 pokoi, kuchni, korytarza i łazienki a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 71,20 m2. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną w dobrym stanie technicznym – wyłożona kostką betonową– częściowo, w dalszej części droga gruntowa nieutwardzona. Dojazd do nieruchomości odbywa się w sposób bezpośredni drogą gminną. Budynek, w którym znajduje się lokal jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, który posiada cztery wejścia. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 373,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 147 091,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 318,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 709,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 937/14, KM 1114/16, KM 1520/16, KM 1429/17 dnia

 

26 czerwca 2018 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy Pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużniczki (...), położonej: 67-410 Sława, Waryńskiego 24/3, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00012466/3.

Jest to dwupokojowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 41,82 m2, stanowiący odrębną nieruchomość znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek, w którym znajduje się lokal posiada dwie kondygnacje plus poddasze, jedną klatkę schodową i jest całkowicie podpiwniczony. Budynek znajduje się w centrum miasta. Nieruchomość posiada dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej kostką brukową z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Lokal posiada przynależną piwnicę o powierzchni: 10,60 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada udział wynoszący 15/100 w nieruchomości wspólnej KW nr ZG1W/00013227/3.

Suma oszacowania wynosi 72 768,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 512,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 276,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

w sprawie egzekucyjnej KM 1596/12 dnia

 

26 czerwca 2018 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy Pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości, położonej: 67-410 Sława, Krążkowo-Dębczyn (obręb Krążkowo przysiółek Dębczyn gmina Sława), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00010421/2. Przedmiotowy udział przysługuje dłużnikowi (...).

Jest to nieruchomość niezabudowana obejmująca grunt działki ewidencyjnej nr 82 o powierzchni 6 600,00 m2. Na powierzchnię działki składają się: Ls – 0,19 ha, ŁV – 0,44 ha, W-ŁV – 0,03 ha. Działka zlokalizowana w bezpośredniej sąsiedztwie lasów oraz pól uprawnych na obrzeżach wsi Dębczyn w odległości ok. 700 m od zabudowań przy drodze o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość posiada dojazd drogą gruntową nieutwardzoną, częściowo po terenie gruntów rolnych, od drogi oddzielona jest rowem melioracyjnym. Teren działki nieogrodzony, częściowo porośnięty drzewami samosiejkami oraz krzewami. Brak dostępu do jakichkolwiek mediów.

Suma oszacowania wynosi 6 370,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 777,88 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 637,05 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być złożona również na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie

55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

                                                                                     Komornik

                                                                                  Jędrzej Tamborski

 

 

 

Położenie: