OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Warszawskiej 1 – sala II odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 56/4 o pow. 8 000 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 67 m2, budynkiem magazynowo-garażowym o pow. użyt. 194,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 111,20 m2; należącej do dłużnika: F.G.M. Sp. z o.o. zs. w Warszawie, położonej: 26-600 Radom, Relaksowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00095952/4.

 

Suma oszacowania wynosi 1 373 910,00 zł (kwota brutto zawierająca podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 030 432,50 zł (kwota brutto zawierająca podatek VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 391,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: