OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Na podstawie art. 953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan Zastępca Cezary Kowalski (tel. (23) 672 59 36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A ogłasza, że: dnia

 

27 kwietnia 2018 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6 w sali nr IX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 5 lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w wysokości 499/10 000 części w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu.

 

 Powyższa nieruchomość jest nieruchomością lokalową mieszkalną - lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 5 w Ciechanowie. Posiada powierzchnię 43,90 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 19,20 m2.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 26781 [NKW: PL1C/00026781/8].

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 85 000,00 zł.

Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 63 750,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 500,00 zł, najdalej do dnia 26 kwietnia 2018r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan zastępca Cezary Kowalski, ul. Orylska 3A w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 1020 1592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium" lub gotówką w kasie kancelarii.

 

 

 

Położenie: