OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu w sprawie KM 1241/14 zawiadamia na podstawie art. 952 kpc oraz art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w siedzibie Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącego samodzielny lokal mieszkalny nr 52 położony w budynku wielorodzinnym nr 51 w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego, o powierzchni użytkowej 77,01 m2. Mieszkanie położone jest na VI piętrze, składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00118835/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 195 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3  wartości oszacowania tj. kwotę 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania nieruchomości (tj. w kwocie 19 500,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.

 

Położenie: