OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusz Kaliszewski (tel. (22) 625 15 26) ogłasza, że dnia

 

23 maja 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę przy Marszałkowska 82 w sali nr 235, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (...), położonego: 00-384 Warszawa, Dobra 11/29, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WA4M/00424524/2].

Dłużnik nie udostępnił lokalu do oględzin, opis wykonano na podstawie treści księgi wieczystej i operatu szacunkowego biegłego. Lokal o powierzchni użytkowej 27,70 m2, położony na 2 kondygnacji budynku. Na podstawie treści księgi wieczystej stwierdzono, iż lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz komunikacji.

 

Suma oszacowania wynosi 355 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 35 500,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: