OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LE1U/00035628/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 marca 2018 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: 59-307 Raszówka, ul. 1 Maja 14/2, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00035628/6.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 2, stanowiący odrębna nieruchomość, położony na parterze w budynku mieszkalnym nr 14 w miejscowości Raszówka, ul. 1 Maja, gminie Lubin, powiecie lubińskim, województwie dolnośląskim. Według księgi wieczystej lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 36,70 m2. Do lokalu przynależą: pomieszczenie w piwnicy o pow. 5,4 m2, pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym o pow. 9,3 m3 usytuowane poza obrębem budynku mieszkalnego oraz pomieszczenie w budynku garażowym o pow. 25,8 m2 usytuowane poza obrębem budynku mieszkalnego. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący  177/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 297 obszaru 0,2600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00018143/7. Lokal jest zamieszkiwany przez osoby trzecie.

 

Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00035628/6 wynosi 38 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 100,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 880,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium-Centrum Rozliczeniowe

22 1160 2202 0000 0001 4687 3928

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21.03.2018 r. godz. 9:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl

 

Położenie: