OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom (...), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 i 983 KPC, że w dniu

 

26 marca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. udziału dłużnika (...), wynoszącego 4/6 części w prawie własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 15, położony na drugim piętrze budynku nr 9 przy ul. Kurczaba w Krakowie, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 54,91 m2, posiadający dostęp do balkonu i piwnicy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00160738/6.

Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę 170 075,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 113 383,33 zł.

 

2. udziału dłużnika (...), wynoszącego 1/6 części w prawie własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 15, położony na drugim piętrze budynku nr 9 przy ul. Kurczaba w Krakowie, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 54,91 m2, posiadający dostęp do balkonu i piwnicy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00160738/6.

Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę 42 519,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 28 346,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 14 marca 2018r. w godz. 10:00 - 10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: