OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 marca 2018 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udział 1/2 w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej 63,10 m2 i w miejscu postojowym w garażu podziemnym o pow. 24,94 m2 oraz 1/2 udziału w gruncie
i częściach wspólnych budynku, który to cały udział wynosi 6310/612756 dla mieszkania i 109660/612756 dla gruntu i hali garażowej
, położonej w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Sosnkowskiego 28, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą pod numerem
KW SI1M/00103834/2 dla lokalu i SI1M/00103779/8 dla działki i gruntu i hali garażowej.

 

Łączna wartość 1/2 udziału w ww. nieruchomościach wynosi 127 498,00 zł, w tym:

        udział w lokalu mieszkalnym plus komórka i udział w gruncie i częściach wspólnych budynku – 118 498,00 zł,

        udział w nieruchomości w gruncie pod budynkiem i hali garażowej - 9 000,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 95 623,50 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 12 749,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KMP 34/15 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: