OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 marca 2018 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie (s. III) mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 w Lubartowie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1A/00016037/3, w tym:

·         nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 193 (sklasyfikowana jako grunty orne) - położonej w miejscowości Zawada, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,34 ha;

·         suma oszacowania wynosi 4 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 450,00 zł;

·         nieruchomości gruntowej zabudowanej - dz. nr 199 (sklasyfikowana jako grunty orne, grunty rolne zabudowane - budynek mieszkalny, obora, stodoła, drewniany garaż) - położonej w miejscowości Zawada, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,9405 ha;

·         suma oszacowania wynosi 173 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 360,00 zł;

·         nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 232 (sklasyfikowana jako grunty orne) - położonej w miejscowości Zawada, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,1495 ha;

·         suma oszacowania wynosi 1 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 266,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 190,00 zł;

·         nieruchomości gruntowej niezabudowanej - dz. nr 231/1 (sklasyfikowana jako łąki trwałe, grunty orne) - położonej w miejscowości Tarkawica, gm. Ostrówek, o powierzchni 0,74 ha;

·         suma oszacowania wynosi 11 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 190,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537.

 

 

 

Położenie: