OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka-Grabczan zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu

 

22 marca 2018 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii komorniczej mieszczącej się pod adresem Myślenice, ul. Piłsudskiego 9 odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Siepraw, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Myślenicach o nr KR1Y/00072650/7.

Jest to działka o nr ewidencyjnym 812/12 o pow. 0,2835 ha położona na terenach zabudowy jednorodzinnej. Na działce wykonano fundamenty oraz elementy ścian - obecnie w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 222 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 111 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 22 200,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88 2030 0045 1110 0000 0196 6360 uznanym najpóźniej w dniu przetargu albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu przetargu.

 

 

Położenie: