Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Ewa Marta Rusak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2
w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 05-400 Otwock, Stefana Żeromskiego 73C, dla której  Sąd Rejonowy
w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW WA1O/00060302/1.

Opis nieruchomości: nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 19/46, obręb ewidencyjny nr 6166, obszar 0,0226 ha (226,00 m2), kształt wydłużonego prostokąta, który jednym z krótszych boków przylega do drogi wewnętrznej osiedlowej, położona w Otwocku przy ul. Stefana Żeromskiego 73 C. Teren działki jest zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, murowanym
o powierzchni zabudowy 71,00 m2 (zabudowa szeregowa, segment środkowy), powierzchnia użytkowa 157,88 m2, ilość kondygnacji: 3,5 (piwnica, dwa piętra, poddasze), elewacja otynkowana, dach - konstrukcja drewniana, pokrycie gont, stolarka okienna: PCV, stolarka drzwiowa: PCV, obróbki: rynny i rury spustowe - PCV, balkon: balustrada z desek drewnianych na rurkach metalowych, schody wykończone terakotą, balustrada z desek drewnianych na kątownikach metalowych, w budynku znajduje się garaż.

 

Suma oszacowania wynosi  478 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 318 866,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 47 830,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 6175 1111 0010 6524 9555.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta, zaś w kancelarii komornika operat szacunkowy i uzyskać jego wyciąg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 §1 kpc.

 

Położenie: