OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza że dnia

 

27 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużnikowi (…), spółdzielczego własnościowego prawa do trzypokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 61,40 m2, znajdującego się na III piętrze, trzypiętrowego budynku mieszkalno-usługowego, położonego:

 

Szczecin, ul. Waleriana Łukasińkiego 40C/5,

 

w dzielnicy Pogodno, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Panorama
w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00125580/3.

 

Suma oszacowania wynosi 279 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 950,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Szczecinie 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: