OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki (tel./fax (94) 342 61 43) ogłasza, że dnia

 

27 marca 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, mającego siedzibę przy ul. Andersa 34 w sali nr 14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, powierzchnia 58,90 m2, udział związany z własnością lokalu w wysokości 88/10000;

położonej: 75-108 Koszalin, Kolejowa 45/16,

dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 46211/0 (NKW: KO1K/00046211/0).

 

Suma oszacowania wynosi 83 323,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 548,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 332,30 zł w gotówce.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: