OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 marca 2018 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-142, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Przybysławice przy ul. Klonowej 32, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00194752/7.

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 27/1 o powierzchni 1,2060 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

 

Wartość nieruchomości z uwzględnieniem praw dożywocia wynosi: 278 806,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 209 104,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 27 880,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 12 i 19 marca 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Położenie: