OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Rafał Fronczek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc z związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski przy ul. Winnica 52 opisanej jako działka gruntu nr 121/34 o powierzchni 0,1002 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz budynkiem garażowym posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. nr KI1O/00021596/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 143 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 107 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 14 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, przelewem na konto (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: