OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 marca 2018 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę przy ul. Legionów Polskich 4 w sali nr 21, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej oznaczanej numerem działki 390, o powierzchni 0,0996 ha należącej do dłużników (...), dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 44966 (KN1T/00044966/8).

Nieruchomość położona jest w Kotwasicach ul. Brzozowa 8 , 62-709 Malanów.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Kotwasice, przy drodze o nawierzchni gruntowej, do drogi asfaltowej 0,1 km. Oddalona około 2 km od siedziby gminy i podstawowych obiektów użyteczności publicznej w Malanowie oraz około 11 km od miasta Turek. W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, trenów leśnych pól uprawnych. Ogrodzenie od frontu niekompletne, słupki i podmurówka wykonana z cegły klinkierowej brak opierzenia przęseł oraz bramy i furtki. Z pozostałych stron płot wykonany z elementów żelbetonowych. Nieruchomość posiada przyłącze energii elektrycznej, oświetleniowej i siły, wody bieżącej podłączonej do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjne przyłącze do przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków

Budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 138,85 m2, z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 22,54 m2. Układ funkcjonalny: parter- wiatrołap, kuchnia , salon z jadalnią, korytarz z klatką schodową, WC o łącznej powierzchni 64,99 m2, poddasze użytkowe- przedpokój, łazienka, pokój x4 o łącznej powierzchni 98,48 m2

Suma oszacowania wynosi 352 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 200,00 zł do dnia poprzedzającego dzień licytacji.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole

03 1020 2762 0000 1802 0026 8243

może być również złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Obwieszczenie o licytacji dostępne jest na stronie www.turek-komornik.pl

 

Położenie: