OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariola Ceralewska zawiadamia, na podstawie art. 953 kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

26 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a, Katowice odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego pod adresem Katowice ul. Wojciecha 47a/25, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą: KA1K/00099113/7, wraz z udziałem 60/10000 w nieruchomości wspólnej, KW: KA1K/00069532/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 139 050,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 104 287,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (kwota rękojmi: 13 905,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię należy wpłacać na rachunek Komornika

ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Bytomiu 71 1050 1230 1000 0023 1209 0711.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (32) 353 09 36

 

Położenie: