OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak (tel. (95) 747 22 46,
fax (95) 747 93 47) ogłasza, że dnia

 

19 lutego 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6,
w sali nr 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym w zabudowie zwartej. Technologia wykonania tradycyjna murowana, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papą o pow. zabud. 114 m2 i pow. użyt. 91,57 m2, usytuowanej na działce nr 40 o pow. 0,2660 ha. Na piętrze budynku znajduje się część mieszkalna, składająca się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. użytkowej 91,57 m2, natomiast na parterze część gospodarczo-garażowa o pow. 78,17 m2;

położonej: wieś Dąbrowa, nr 18, gm. Myślibórz, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00038287/7.

 

Suma oszacowania wynosi 140 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie

03 1020 1954 0000 7102 0045 6392

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: