OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2018 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XII odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zaborze, gmina Morawica oznaczonej jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych 52/4, 52/5, 52/10, 52/11, 52/13, o łącznej powierzchni 0,8757 ha

 

        działka nr ewidencyjny 52/4 o pow. łącznej 0,5734 ha,

        działka nr ewidencyjny 52/5 o pow. łącznej 0,1095 ha,

        działka nr ewidencyjny 52/10 o pow. łącznej 0,0896 ha,

        działka nr ewidencyjny 52/11 o pow. łącznej 0,0792 ha,

        działka nr ewidencyjny 52/13 o pow. łącznej 0,0240 ha,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

dla której  w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach jest urządzona księga wieczysta nr KI1L/00025984/9.

 

Działka gruntu nr 52/4  oszacowana jest na kwotę: 113 361,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 75 574,00 zł.

 

Działka gruntu nr 52/5 oszacowana jest na kwotę: 25 021,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 16 680,67 zł.

 

Działka gruntu nr 52/10 oszacowana jest na kwotę: 20 474,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 13 649,33 zł.

 

Działka gruntu nr 52/11 oszacowana jest na kwotę: 18 097,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 064,67 zł.

 

Działka gruntu nr 52/13 oszacowana jest na kwotę: 4 745,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 163,33 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.:

        do działki nr 52/4  kwota 11 336,10 zł,

        do działki nr 52/5, kwota 2 502,10 zł,

        do działki nr 52/10, kwota 2 047,40 zł,

        do działki nr 52/11, kwota 1 809,70 zł,

        do działki nr 52/13, kwota  474,50 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07 1020 2629 0000 9902 0015 8667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Położenie: