OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 lutego 2018 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej nr działki 52/4. Nieruchomość składa się z:

1. Działki gruntu o powierzchni 900 m2

2. Budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 106,00 m2

3. Budynku gospodarczego murowanego o powierzchni zabudowy 53,00 m2

4. Wiaty metalowej (tymczasowa konstrukcja metalowa), płyta betonowa wylana, na której posadowiona jest konstrukcja nośna stalowa osłonięta blachą. Zadaszenie z blachy.

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Budy Barcząckie przy ul. Długa 44, gm. Mińsk Mazowiecki. Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00028755/4.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 321 727,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 214 484,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 32 172,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmie można wpłacać na konto komornika

PKO BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: