OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak (tel. (95) 747 22 46, fax (95) 747 93 47) ogłasza, że dnia

 

19 lutego 2018 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu mającego siedzibę przy ul. Niedziałkowskiego 6,
w sali nr 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - niewydzielonego udziału wynoszącego 2/3 części w nieruchomości, usytuowanej na działkach numer: 189/9 i 189/10 o łącznej pow. 16 533 m2, (na terenie działki 189/10 o pow. 1,1561 ha znajduje się las sosnowy).

Działki zabudowane są:

A) Budynkiem usługowo-mieszkalnym wolnostojącym, 2 kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej z dachem konstrukcji drewnianej, z lukarnami kryty dachówką ceramiczną. Pow. zabudowy 306,20 m2, pow. użytkowa 670,50 m2.

- Parter: 5 gabinetów lekarskich, gabinet fryzjerski i kosmetyczny, sala bankietowa, łazienka, sanitariaty, korytarze.

- I piętro: dwa lokale mieszkalne: lokal mieszkalny nr 1 o P. uż. = 137,95 m2 składający się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, p. pokoju, garderoby i klatki schodowej; lokal mieszkalny nr 2 o P. uż. = 96,57 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, komunikacja (korytarz
i klatki schodowe) – 20,58 m2.

- Poddasze: 6 pokoi hotelowych, 5 łazienek, drink bar i klub kawowy, 2 korytarze, sauna – wszystkie pomieszczenia zdewastowane.

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, c.o. i c.w., wentylacyjną, odgromową – wszystkie instalacje zdekompletowane.

B) Budynkiem usługowym byłego zakładu zdrowia i urody, wolnostojącym, składającym się
z dwóch zblokowanych budynków, 1 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym
w technologii tradycyjnej z dachem płaskim, stropodachem, krytym papą. Pow. zabudowy 308,88 m2, pow. użytkowa 325,47 m2.

Funkcja użytkowa: gabinet lekarski, sala zabiegów magnoterapeutycznych, sala rehabilitacyjna, pokój masażu, pokój hydromasażu, solarium, gabinet fryzjerski, gabinet kosmetyczny, łazienka, sanitariaty, korytarze, 2 poczekalnie, pomieszczenie socjalne dla pracowników. W piwnicy: kuchnia, zmywalnia, magazyn chłodni, magazyn warzyw i owoców, ciąg komunikacyjny, w kuchni zamontowany szyb windowy – wszystkie pomieszczenia zdewastowane. Budynek wyposażony
w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, oświetleniową, c.o. i c.w., wentylacyjną, odgromową – wszystkie instalacje zdekompletowane.

C) Budynkiem garażowym, wolnostojącym, 1 kondygnacyjnym, wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem płaskim stropodachem, kryty papą . Pow. zabudowy 60,92 m2, 3 boksy garażowe;

położonej: wieś Wierzbnica, nr 63/2 gm. Myślibórz, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00016809/3.

 

Suma oszacowania niewydzielonego udziału wynoszącego 2/3 w nieruchomości wynosi
860 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 645 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie

03 1020 1954 0000 7102 0045 6392

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

Położenie: