OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZEŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią Tadeusz Matusiak (tel./fax (52) 386 05 77) ogłasza, że dnia

 

22 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią (89-100 Nakło n. Notecią, ul. Sądowa 3) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, położonej: 86-014 Sicienko, Pawłówek, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 23917 [NKW: ВY1N/00023917/7].

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 122 o powierzchni 0,6110 ha,
o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Parcela niezagospodarowana, nieuprawiana, porośnięta chwastami, krzewami i drzewami samosiewnymi. Częściowo zagospodarowana jako łąka. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku w stanie szczątkowym, kwalifikujące się do rozbiórki, a także posadowiony jest energetyczny słup żelbetowy oraz przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Działka uzbrojona jest w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni utwardzonej tłuczniem. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny kolejowe, zabudowa mieszkaniowa oraz grunty niezabudowane.

 

Suma oszacowania wynosi 27 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 20 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 760,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy uiścić w kasie w kancelarii komornika lub na konto komornika (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg):

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 1020 1462 0000 7102 0022 4303.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (52) 386 05 77

 

 

 

 

 

 

Położenie: