Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

7 marca 2018 r. godz. 10:00

 

w sali D-123Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal niemieszkalny - garaż nr G11 w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15A o powierzchni 17,50 m2, objętej księgą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie pod nr KR1P/00314539/6.

 

Sumę oszacowania stanowi kwota 34 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwota 25 500,00 zł. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w Alior Banku SA (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii). Nieruchomość można oglądać w dniu 26.02.2018roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wybickiego 1/49a tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: