OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos (tel. (74) 815 67 77) ogłasza, że dnia

 

15 lutego 2018 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowa 1 w sali nr 23, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości rolnej stanowiącej działki nr 417/20 i 417/21 o powierzchni łącznej 2,6700 ha położonej: 57-250 Złoty Stok, Laski, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 58899 [NKW: SW1Z/00058899/0].

 

Suma oszacowania wynosi 116 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 680,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoba biorąca udział w licytacji obowiązana jest spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. z 2012 r. Nr 803, tj. z dnia 14 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).

 

Więcej informacji na stronie: www.komornikzabkowice.pl

 

Położenie: